Pacs nedir?

PACS, Görüntü saklama ve Arşivleme Sistemleridir. PACS sistemleri radyolojik görüntülerin ve çalışmaların uluslararası DICOM formatında görüntü dosyaları şeklinde saklanması, arşivlenmesi, İşlenip analiz edilmesi, Raporlanması, Uzaktaki başka bir PACS sunucusuna gönderilmesi,İnternet üzerinden görüntülenebilmesi gibi birçok hizmetin tümüne birden verilen addır.

Netcare PACS sayesinde hastane içerisinde film döküman kullanımı ortadan kalkmakta ve maliyetler azalmaktadır. Bu durum hasta için de bir avantaj sağlar. Önceki filmlerini yanında taşıması gerekmemektedir. Doktorlar medikal görüntüleri, Netcare Viewer kullanarak yüksek çözünürlüklü medikal monitörler üzerinde detaylı olarak görüntüleyebilmektedir.

Pacs sistemlerinin başında DICOM gelmektedir. DICOM yalnızca bir dosya formatı değildir, bir iletişim formatıdır. Yalnızca radyolojik girişimlerin yanı sıra Cerrahi girişimlerde DICOM formatında depolanabilir. Yapılan bu görüntüleme çalışmalarının sonuçlarını saklamak, paylaşmak, analiz etmek ve yorumlamak üzere PACS sistemleri kurulmaktadır. PACS sistemlerinin temel amacı Modalite (BT, CR, MR gibi cihazlar) lerden gelen DICOM standartına sahip görüntülerin depolanması ve istenildiğinde isteyen birime PACS sunucusu tarafından geri gönderilmesidir. Teleradyoloji sistemleri de PACS sunucular olmadan çalışamaz.

Pacs Sistemleri

Dicom(Pacs) Server

Teleradyoloji PACS sunucuları, İş İstasyonları, Yönetim Ekranları, Veritabanı dosyaları, fiziksel depolama alanı gibi birçok parçadan oluşurlar. Tüm bu parçaları PACS server yazılımı idare eder. Netcare PACS Server tıbbi görüntü üreten cihazlardan ACR/NEMA DICOM-3.0 standartlarına uygun olarak görüntülerin alınması, gerekli dönüşümlerin yapılması, DICOM veriden hastaya ait veri yapılarının düzenlenip veritabanına ve dosya sunucusuna aktarılması sağlar.

Dicom Viewer

Netcare Pacs sistemleri sayesinde modalitelerden gelen DICOM görüntüleri yüksek çözünürlüklü medikal ekranlarda rahatlıkla görüntülenebilmektedir. CD/DVD veya disc gibi bilgisayardan ilk elden ulaşılabilen Dicom verilerinin görüntülenebilmelerini de sağlar. Netcare Dicom Viewer, görüntülerin daha ekonomik ve daha portatif olan dijital depolama birimlerinde saklanabilmesi ve kullanıcıların istedikleri dosyalara çok daha hızlı ve etkili bir biçimde erişebilmesi amacıyla geliştirilmişlerdir.

Teleradyoloji Sistemleri

Hastaların radyolojik görüntülerinin yorumlama ve ikinci görüş amacıyla bir yerden diğer bir başka yere internet yoluyla transferidir. Teleradyoloji ağı internet, telefon, WAN (Wide area network ), LAN (Local area network) gibi standart ağ teknolojilerini kullanır. Görüntülerin gönderilmesi ve radyoloğun bu görüntüleri etkili bir şekilde analiz edebilmesi için yüksek teknolojili yazılımlar kullanılır.

Dicom Converter

DICOM Converter kullanarak tıbbi görüntüleri yüksek kalite ve çözünürlükte grafik görüntü formatına dönüştürmeniz mümkün. Bu uygulama DICOM görüntüyü; JPEG, BMP, PNG, PNM veya TIFF'ye dönüştürebilir. Aynı şekilde tersini de yapmak mümkün. Grafik görüntü formatındaki resimlerinizi de DICOM Converter ile tıbbi görüntülere dönüştürebilirsiniz.

Sistem Detayları